Onsdag d.24/12. 2014-12-24


I Blovstrød var den lokale jule-nisse forbi med et drys sne …

Lad os håbe at der gaver i sækken
i form a nye dele til Ms.15 !?

Nye aksler til Ms.15 – 1.del

På sidste plantog d.7. juli 2013, ved afslutning på dagens kørsel, havarerede vores motor lokomotiv Ms.15 i den sidste kurve ca. 100 m. før Blovstrød Hallen. Alle personer der var på/med toget kom uskatte fra uheldet; men det stod hurtigt klart at akslen under førerhuset var knækket. 
Her er forreste aksel i kørselsretningen - normalt bagakslen - kørt af sporet. 
Toget kunne således ikke fortsætte. Motorføreren tog straks kontakt til Havarikommissionen, medens det øvrige personale fik hjulpet de rejsende (ca. 4 personer) ud af toget og guidet frem til Blovstrød Hallen.

Efter at Havarikommissionen var blevet vel briefet om situationen og vi havde fået ”grønt lys” til at påbegynde en egentlig oprydning, fik vi ved hjælp af Mt.3 trukket roevognene på plads. Der efter blev der fundet nogle brugbare deployer og andet værktøj frem til at bugserer Ms.15 tilbage til Teglværket.
Motorføreren i færd med løft af maskinen. i baggrunden holder "hjælpevogn-toget" i form a Mt.3 og roevogn 471.
 
Og nej, motorføreren er ikke i færd med at skifte dæk. 
Ms.15 foran motorremisen efter endt bugsering.

Rød pil = brudet på akslen.
Orange pil = Højre hjul og tandhjul.

Vel fremme ved motorremisen kunne det ved den efterfølgende afmontering af den knækkede aksel konstateres, at bruddet med stor sandsynlighed skyldtes en forkert (ulovlig) svejsning på akslen bag det venstre hjul (fra tiden da maskinen i sin tid blev omsporet fra de oprindelige 785 mm. til 700 mm. Sporvidde, som er den afstand mellem skinnerne vi bruger som standart ved Blovstrød Banen).Forreste aksel efter afmontering.

Det blev besluttet at afmontere den anden aksel og tage kontakt til Voith Turbo i Gadstrup, syd for Roskilde. Denne virksomhed har vi tidligere benyttet os af, da vi tidligere fik afdrejet hjulene til vores damplokomotiv B.4 - en opgave vi ikke selv formåede at udføre på eget værksted. 

Fortsættelse følger.
Så er der igen Nyt fra Potten

Der har af forskellige grunde været stilstand i ”Nyt fra Potten” bloggen. Men nu skulle der endelig være nyt på bane.
I nogle af de følgende indlæg vil et af de projekter, som Pottens medarbejdere især har været stærkt beskæftiget med siden juli 2013 blive beskrevet. Der vil senere også komme indlæg om bane-afdelingens arbejde(r) ved vores bane-strækning i Blovstrød, samt ligeledes på vores bane-strækning, der er beliggende på Græsted Eventplads. Og så vil der selvfølgelig også komme nyt om arbejdet på PM 429 / D3., samt hvad der i øvrigt rører sig af arbejde i og ved Potten.

Med venligst hilsen.

BigRas.