Nye aksler til Ms.15 – 2.del

Akslerne blev ca. en måned efter afsporingen transporteret til Voith, som foretog en ultralydsscanning af begge aksler. 
1 stk aksel med hjul klar til afsendelse.
Det kom frem – som vi havde gættet og frygtet – at bruddet skyldtes de svejsninger, der som tidligere nævnt var blevet udført ved omsporingen af akslerne. Det nævntes samtidig at den anden aksel også havde bruddannelser. Så en udskiftning af begge aksler var påkrævet, dersom vi ønskede Ms.15 tilbage på skinner igen. I løbet af foråret 2014 kom Voith med et tilbud til os på et overskuds-akselstål på lidt over en meter for meget få penge, et tilbud vi straks takkede ja til. De havde desværre ingen mulighed for at dreje akslen ned i mål, uden at det ville blive for dyrt for klubbens kassebeholdning.
De to aksler samt det nye akselstål blev afhentet i to omgange i løbet henholdsvis juni og juli måned.
Begge aksler efter tilbage levering til Potten
Bent og Peder sørgede for at den ene aksel blev drejet ned i mål samt fik fræset nye not-gange til at holde tandhjulet fastlåst til akslen.
Der hvor der drejes, der spildes (spåner på gulvet).
Hjulene blev presset af de gamle aksler og blev senere påkrympet den ny aksel.

Bent pumper og Pressen presser.

Skiven der skal holde tandkransen opvarmes. Bent tilpasser brænderen.

Nu er skiven tilpas varm, så der slukkes for brænderen
og akslen sænkes forsigtigt på plads.
Akslen er nu forenet med hjul og tandhjul.
3-fod med brænder er venligst udlånt fra Industri Bane-Klubben.Første aksel er nu komplet.
Den mangler blot lidt maling.

Ebbe tog en skive fra den nye aksel og en fra den knækkede aksel med på sin tidligere arbejdsplads, Hempel i Lundtofte, hvor han havde mulighed for at få undersøgt, hvilke ståltyper de var gjort af. Det er vigtigt at kunne dokumentere over for trafikstyrrelsen, at vi bruger egnede ståltyper, som er godkendt til brug som akselstål.

Fortsættelse følger.

(Peder og BigRas har leveret billeder).
Onsdag d.24/12. 2014-12-24


I Blovstrød var den lokale jule-nisse forbi med et drys sne …

Lad os håbe at der gaver i sækken
i form a nye dele til Ms.15 !?

Nye aksler til Ms.15 – 1.del

På sidste plantog d.7. juli 2013, ved afslutning på dagens kørsel, havarerede vores motor lokomotiv Ms.15 i den sidste kurve ca. 100 m. før Blovstrød Hallen. Alle personer der var på/med toget kom uskatte fra uheldet; men det stod hurtigt klart at akslen under førerhuset var knækket. 
Her er forreste aksel i kørselsretningen - normalt bagakslen - kørt af sporet. 
Toget kunne således ikke fortsætte. Motorføreren tog straks kontakt til Havarikommissionen, medens det øvrige personale fik hjulpet de rejsende (ca. 4 personer) ud af toget og guidet frem til Blovstrød Hallen.

Efter at Havarikommissionen var blevet vel briefet om situationen og vi havde fået ”grønt lys” til at påbegynde en egentlig oprydning, fik vi ved hjælp af Mt.3 trukket roevognene på plads. Der efter blev der fundet nogle brugbare deployer og andet værktøj frem til at bugserer Ms.15 tilbage til Teglværket.
Motorføreren i færd med løft af maskinen. i baggrunden holder "hjælpevogn-toget" i form a Mt.3 og roevogn 471.
 
Og nej, motorføreren er ikke i færd med at skifte dæk. 
Ms.15 foran motorremisen efter endt bugsering.

Rød pil = brudet på akslen.
Orange pil = Højre hjul og tandhjul.

Vel fremme ved motorremisen kunne det ved den efterfølgende afmontering af den knækkede aksel konstateres, at bruddet med stor sandsynlighed skyldtes en forkert (ulovlig) svejsning på akslen bag det venstre hjul (fra tiden da maskinen i sin tid blev omsporet fra de oprindelige 785 mm. til 700 mm. Sporvidde, som er den afstand mellem skinnerne vi bruger som standart ved Blovstrød Banen).Forreste aksel efter afmontering.

Det blev besluttet at afmontere den anden aksel og tage kontakt til Voith Turbo i Gadstrup, syd for Roskilde. Denne virksomhed har vi tidligere benyttet os af, da vi tidligere fik afdrejet hjulene til vores damplokomotiv B.4 - en opgave vi ikke selv formåede at udføre på eget værksted. 

Fortsættelse følger.
Så er der igen Nyt fra Potten

Der har af forskellige grunde været stilstand i ”Nyt fra Potten” bloggen. Men nu skulle der endelig være nyt på bane.
I nogle af de følgende indlæg vil et af de projekter, som Pottens medarbejdere især har været stærkt beskæftiget med siden juli 2013 blive beskrevet. Der vil senere også komme indlæg om bane-afdelingens arbejde(r) ved vores bane-strækning i Blovstrød, samt ligeledes på vores bane-strækning, der er beliggende på Græsted Eventplads. Og så vil der selvfølgelig også komme nyt om arbejdet på PM 429 / D3., samt hvad der i øvrigt rører sig af arbejde i og ved Potten.

Med venligst hilsen.

BigRas.
Ægte damptromle i Blovstrød!

I weekenden lørdag d.31/5. til Søndag d.1/6. sker der noget spændende i Blovstrød, idet BlovstrødBanen for besøg af en ægte damptromle, som normalt køre i andelslandsbyen Nyvang v. Holbæk. Besøget skal ses som en optakt til årets Græsted Veterantræf 2014.

Den umiddelbare anledningen til besøget er at grusvejen ind til Blovstrød Teglværk trænger gevaldigt til en ”overhaling” grundet de efterhånden mange huller ujævnheder. Da der netop i denne weekend også er ordinær kørsel på veteranbanen om søndagen (med afgang fra Blovstrød Hallen hver time mellem klokken 11 og 15), vil der være en enestående mulighed for at kombinere en tur på veteranbanen med oplevelsen af gammelt dampdrevet entreprenørmateriel i drift.
Forhåbentlig kan et lignende stemningsbillede som dette - Her fra
på the Great Dorset Steam Fair 2009 - opleves i Blovstrød.

De forhåbentlig mange interesserede, som kommer med private transportmidler, henvises til at benytte parkeringspladsen ved Blovstrød Hallen.

Klubberne håber med dette arrangement, at det foruden muligheden for at udbygge kontakten mellem dem også vil kunne tiltrække nye medlemmer til henholdsvis Blovstrød og Nyvang.

Lørdag d.15/3. 2014

Så lykkedes det langt om længe at få PM 429 / VBV - D 3 ud a køre for egen motorkraft. Ved hjælp af udlagte flytbare sporrammer.
Efterfølgende er en lille film sammensat af div. fotos fra dagen, blevet gjort tilgængelig med teksten D 3 Sporsættes via youtube.
D 3 er nu at finde i Blovstrød banens motorremise, hvor de sidste praktiske opgaver vil blive løst.

mvh. BigRas
Onsdag d.15/1.2014

Per fortsatte det sædvanlige hårde slid med at få tilpasset vinduesrammerne til førerhuset for D.3 men der blev også tid til oprydning i tømmerværkstedet.
Så er den ved at være klar til brug.


Bent lagde hårdt ud med fusk til senere hjemmebrug.
Det drejes efter bedste evne.Til kaffe pausen kunne vi nyde – ud over kaffe og æbleskiver – resterne fra julefrokosten i form af Yvonnes konfekt og hjemmebagværk.
Efter pausen, mente Bent at vi ikke rigtigt fik udrettet noget. Alligevel lykkedes det for ham at splitte nogle i for vejen adskilte kabeltromler til pindebrænde,

Sikker noget gris!

 til opfyring i værkstedets centralfyr. Der ud over fortsatte han og Peder med at omtrækning af kabler på D.3 samt at lappe dæk på en sækkevogn.
Pas på! Den lyserøde spand er i brug.I alt var 6 forbi Potten.

vh. BigRas