Nye aksler til Ms.15 – 2.del

Akslerne blev ca. en måned efter afsporingen transporteret til Voith, som foretog en ultralydsscanning af begge aksler. 
1 stk aksel med hjul klar til afsendelse.
Det kom frem – som vi havde gættet og frygtet – at bruddet skyldtes de svejsninger, der som tidligere nævnt var blevet udført ved omsporingen af akslerne. Det nævntes samtidig at den anden aksel også havde bruddannelser. Så en udskiftning af begge aksler var påkrævet, dersom vi ønskede Ms.15 tilbage på skinner igen. I løbet af foråret 2014 kom Voith med et tilbud til os på et overskuds-akselstål på lidt over en meter for meget få penge, et tilbud vi straks takkede ja til. De havde desværre ingen mulighed for at dreje akslen ned i mål, uden at det ville blive for dyrt for klubbens kassebeholdning.
De to aksler samt det nye akselstål blev afhentet i to omgange i løbet henholdsvis juni og juli måned.
Begge aksler efter tilbage levering til Potten
Bent og Peder sørgede for at den ene aksel blev drejet ned i mål samt fik fræset nye not-gange til at holde tandhjulet fastlåst til akslen.
Der hvor der drejes, der spildes (spåner på gulvet).
Hjulene blev presset af de gamle aksler og blev senere påkrympet den ny aksel.

Bent pumper og Pressen presser.

Skiven der skal holde tandkransen opvarmes. Bent tilpasser brænderen.

Nu er skiven tilpas varm, så der slukkes for brænderen
og akslen sænkes forsigtigt på plads.
Akslen er nu forenet med hjul og tandhjul.
3-fod med brænder er venligst udlånt fra Industri Bane-Klubben.Første aksel er nu komplet.
Den mangler blot lidt maling.

Ebbe tog en skive fra den nye aksel og en fra den knækkede aksel med på sin tidligere arbejdsplads, Hempel i Lundtofte, hvor han havde mulighed for at få undersøgt, hvilke ståltyper de var gjort af. Det er vigtigt at kunne dokumentere over for trafikstyrrelsen, at vi bruger egnede ståltyper, som er godkendt til brug som akselstål.

Fortsættelse følger.

(Peder og BigRas har leveret billeder).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar